Додаток 4 на змину кведу бланк

додаток 4 на змину кведу бланк
Table_8_dodatok_4 Таблиця 9 до Додатку №4. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу. Для этого стоит только позвонить нашим специалистам, и считайте, что справка уже у вас в руках. Заява про зміну імені (додаток 15) подається в письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України. Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав підтверджується відповідними легалізованими у встановленому порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану. Для замены кодов у физических лиц–предпринимателей вам нужны такие документы: свидетельство о государственной регистрации или выписка (копия); предыдущая справка статистики, взамен которой вам выдадут новую справку (если есть); регистрационная карточка Форма 11; доверенность 2 шт. Якщо серед нових кодів є вид діяльності, який буде основним, поставте позначку навпроти нього в графі «Основний вид економічної діяльності». Держреєстратор на підставі вашої заяви вносить зміни в держреєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.


Возможно, вам будет интересно знать, что теперь коды станут четырехзначными, а их наименования в ряде случаев значительно изменились. Мотив: такі комірки потрібні для складання РК до ПН, які складені до 01.04.2016 р. за старою формою. Ключовий момент у новій формі РК — тепер у гр. 1 розділу Б табличної частини РК слід наводити порядковий номер рядка ПН, який коригується. Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Table_1-4_Paudis Таблиця 5 до Додатку №4. Трудові відносини застрахованих осіб. При реєстрації підприємці зазвичай вибирають основний і декілька додаткових видів діяльності, від яких планують отримувати дохід. Відомості про зміну імені підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання електропередавальній організації, яка видала технічні умови, відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення строку доопрацювання. При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю до 10 МВт замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.

Похожие записи: